Sözlükte "tefrika" ne demek?

1. Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.
2. Bu biçimde yayımlanan.
3. Birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık, ikiliktefrika

Cümle içinde kullanımı

Geçen yılki turnesini, gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.
- H. Taner

Tefrika kelimesinin ingilizcesi

n. feuilleton
Köken: Arapça